”Frälsningen kommer från mitt enda Själv.”

Jag är ande, jag är fri att frälsa världen.

Jag ber; låt inte illusionen om att jag är en kropp förstöra min sanning.

Min funktion är att välsigna världen.

”Det är inte du som är så sårbar och mottaglig för attack att bara ett ord, en svag viskning som du inte tycker om, en omständighet som inte passar dig, eller en händelse som du inte förutsåg vänder upp och ner på din värld, och slungar ut den i kaos. Sanningen är inte bräcklig. Fullkomligt oberörd och lugn påverkas den inte av illusioner. Men speciellheten är inte sanningen i dig. Den kan bringas ur balans av vad som helst. Det som vilar på ingenting kan aldrig vara stabilt.” T 24.III.3:1-6

Dörren är öppen
till det eviga ljuset
som omsluter oss alla.

Anden använder sinnet som medel för att finna sitt Självs uttryck. Jag är ljus och glädje och frid. Jag är skapt för att tjäna Guds Son och Gud. Den Helige Ande är min agent, min hjälpare. Jag följer Honom. Han påminner mig om vem jag är.

”Att utsträcka Guds Vara är andens funktion.” T 7.IX.3:1