”Mirakler ses i ljuset, och ljus och styrka är ett.”

Jag har Guds styrka i mig. Gud i mig, jag i Gud.

Styrkan i mig ser förbi alla skenbilder som egot har gjort, som kroppens ögon ser på.

Styrkan i mig håller blicken stadigt fäst på ljuset, det eviga heliga ljuset.

Styrkans ljus förändras inte, det fladdrar inte till och försvinner.

Styrkans ljus är konstant.