”Mirakler ses i ljuset.”

Det är bara att ändra varseblivningen, byta tankesystem. Mirakler och sant seende hör ihop. Se ljuset som skiner i allt och alla. Jag gör detta skifte från felaktigt seende till sant seende och det uppnås i det heliga ögonblicket.

Ett mirakel är en rättelse.

Ett mirakel finns alltid.

Jag behöver bara se det och jag ser det i ljuset.

Jag behöver påminna mig hela tiden om att jag inte är en kropp. Jag ser inte med kroppens ögon.

Jag byter frekvens, jag kopplar in mig på Guds kanal och ser att jag är Guds Son, jag är så som Han har skapat mig – hel, helig, stark och evig.

”Medvetandet, varseblivningens nivå, var den första splittringen som fördes in i sinnet efter separationen, och som gjorde sinnet till någonting som varseblir snarare än skapar. Medvetandet identifieras korrekt som egots domän.” T 3.VI.2:1-2