”Låt mig se problemet så att det kan lösas.”
”Låt mig se att mina problem har blivit lösta.”

Problemet är alltid någon form av agg, som en tanke eller en tro, som separerar mig från min broder. Det är en brist på förlåtelse som mitt ego ofta kamouflerar.

”Hur kan det (egot) bibehålla påhittet med sin existens annat än med speglar?”
T 4.IV.1:7

Men problemet är redan löst. Miraklet har tagit aggets plats. Miraklet har tagit bristen på förlåtelsens plats.

Jag behöver bara inse detta, komma med mina separerande tankar till den Helige Ande och be om hjälp med att se att de inte är sanna, få dem tvättade och hela och rena.

Meningen med alla relationer är att de skall bli heliga.

”Det finns ingen tid, ingen plats, inget tillstånd där Gud är frånvarande. Det finns ingenting att frukta. Det finns ingen möjlighet att föreställa sig ett gap i den Helhet som är Hans.” T 29.I.1:1-3