”Ljuset har kommit.”
”Jag lyder inte under några andra lagar än Guds.”

Så enkelt allting är när jag släpper min rädsla, min tro på illusioner om allt möjligt.

”Gud är oundviklig, och du kan lika lite undvika Honom som Han kan undvika dig.”
T 4.I.9:11

Allting har ett lyckligt slut.