”Jag vill att ljuset blir till.”
”Det finns ingen annan vilja än Guds.”

Makten att besluta är min!

Låt oss stå i ljuset, i glädjen.

Låt oss vila i Gud.

Låt våra hjärtan fyllas av vacker sång till livet, det eviga livet.