”Min enda funktion är den Gud gav mig.”
”Min lycka och funktion är ett.”

Kompassen är inställd.

Jag har ett enda mål.

Att vila i Gud och vara lycklig.

”Döm inte, inte därför att du också är en eländig syndare utan därför att du inte kan.”
T 25.VIII.13:3