”Låt mig inte glömma min funktion.”

”Världens ljus skänker frid till varje sinne genom min förlåtelse.”

Våra sinnen är ett.

Förlåt.

Jag lyfter på slöjan (på förlåten) som döljer våra ljus.

”Var fri idag. Och bär med dig friheten som din gåva till dem som fortfarande tror att de är förslavade i en kropp. Var fri, så att den Helige Ande kan använda sig av din räddning undan slaveri för att befria de många som varseblir sig själva som bundna, hjälplösa och rädda.” Lektion 199.7:1-4