”Jag är världens ljus.”
”Förlåtelse är min enda funktion.”

Läs, begrunda och lyssna. Det finns ett budskap som väntar på dig.

Vägen är utstakad
Sanningen är klar
livet är evigt.

Låt mig inte frestas av kroppens ständiga rop på uppmärksamhet i alla former.

Låt dem inte skymma världens ljus i mig.

I ljuset i mig kommer jag att förlåta allting.