”Jag har rätt till mirakler.”

Gud vill vara nära mig, nära som att andas. Jag är ett med Gud.

”Där Gud är, där är du. Sådan är sanningen.” T 14.VIII.4:4-5

Mirakler har inte alltid några synliga förändringar. Precis som Gud, Han syns inte fast Han finns – alltid.

Mirakler är tankar. De är plötsliga skiften bort från den kroppsliga nivån in i det osynliga. Du inser ditt eget och din nästas värde samtidigt. Ett mirakel är en rättelse som Jesus fört in i det felaktiga tänkandet. Mirakel är ett uttryck för kärlek, men de har kanske inte alltid några synliga verkningar.

Guds frid är motivationen att lära sig denna kurs – EKIM.