”Jag lyder inte under några andra lagar än Guds.”

Avfärda alla dåraktiga magiska övertygelser i dag, och håll ditt sinne i tyst beredskap för att höra Rösten Som säger dig sanningen. Lyssna!!!

Jag söker frälsningen där den är. Jag är inte bunden av de lagar jag i min enfald trodde jag måste följa. Jag för fram dem till den Helige Ande och låter Honom tolka dem. Jag vet att de finns där, de tillhör illusionen, de är gjorda av egot för egot.

Men jag, i mitt gudomliga sinne lyder inte under några andra lagar än Guds.

Jag för fram mina hemligheter till den Helige Ande, varje hemlighet som jag har gömt undan, jag öppnar dörren, bjuder in Honom i mitt mörker så att Han kan lysa bort det.

Jag ser Kristus i min broder,
ljuset som finns där,
ser hans värde,
erkänner hans skaparkraft.

Allt vad jag vill att min broder skall göra för mig skall jag göra för honom i tanke, ord och handling.