”Ljuset har kommit.”

Inga skuggor från det förgångna finns kvar.

Vi har förlåtit världen, våra egon och lämnat över dem till den Helige Ande för omtolkning. Vi går vidare.

Det kanske innebär att vi avbryter något vi håller på med, Gud skall tala om det för mig. Jag tackar för lektionen jag fått, reser mig rak som en fura och går vidare.

Varje ögonblick är NU. Nu kan jag se på världen med ljus och med kärlek. Hela tiden blir jag vägledd av den Helige Ande.

Glädje är ett tecken på att jag lyssnar till den Helige Ande.

Ilska och sorg är ett tecken att jag lyssnar till egots röst.

Jag slutar upp med att vara en ”people pleaser”.

Jag tackar för allt som sker. Allting är tecken som visar mig om jag har valt rätt eller fel. Allt jag behöver göra är att följa den Helige Ande. Kompassen är inställd, den finns inom oss.

Jag rensar bort allt förgånget, alla mina förut fattade meningar. Jag tvättar spegeln ren och blank och tom så att jag kan se ljuset och ledas av det.