”Det finns ingen annan vilja än Guds.”

Jag kan inte vara i konflikt.

Glädje är fridens budbärare.

Jag söker Guds frid. Jag söker ickedualismen. Jag söker Ettheten.

Utan illusioner är konflikt omöjlig.

Illusioner är bara i konflikt med illusioner.

”Kriget mot dig själv är bara en kamp mellan två illusioner som kämpar för att göra sig olika varandra, eftersom de tror att den som vinner kommer att vara sann. Det finns ingen konflikt mellan dem och sanningen.” T 23.I.6:1-2

”Sanningen kämpar inte mot illusioner inte heller kämpar illusioner mot sanningen. Illusioner strider bara med sig själva.” T 23.I.7:3-4

”Det finns inget mirakel som du inte kan få när du längtar efter helande.” T 30.VIII.4:5