”Jag vill att ljuset blir till.”

Min bild av världen kan bara spegla det som finns inom mig!

Jag rycker bort allt ogräs, släcker allt mörker för jag vill minnas vem jag är.

Jag är fri. En symbol för mig är havsörnen som seglar förbi oss varje dag. Eller duvan som kommer varje dag och äter solrosfrön. Ja allting som finns.

Jag vill att ljuset blir till, ljuset som finns inom mig, ljuset som återspeglar Guds Vilja och min. Min vilja är fri och ingenting kan få makt över den. Och att nå ljuset är min vilja.