”Att hysa agg är en attack på Guds frälsningsplan.”

Låt mig acceptera den i stället.

Vad är frälsning, Fader?

Att vara den jag är, att vara den som Gud skapade.

Att se Kristus i andra och därmed i mig själv.

Att se att det finns ingen synd och ingen skuld.

Att se att vi alla är fullkomliga och lika mycket värda.