”Endast Guds frälsningsplan kommer att fungera.”

Och det är genom att följa Hans ledning som jag kommer att söka endast där frälsningen finns.

Egot har också en plan men den är inte trovärdig. Den bara kretsar kring att hysa agg och att hämnas. Jag överlämnar den till den den Helige Ande, jag erkänner att det är jag som har gjort egot. Jag är inte rädd för egot – det är inte verkligt!

Jag accepterar Soningen (rättelsen av övertygelsen att synd och skuld är verklig) för egen del och därmed för alla andra.

Jag frågar Gud;

Vad vill du att jag skall göra?
Vart vill Du att jag skall gå?
Vad vill Du att jag skall säga och till vem?

Så enkelt är det!