”Kärleken skapade mig lik Sig Själv.”

Jag låter alla tankar sjunka undan
går bortom alla mina bilder och förut fattade meningar
till tanketomheten
till medvetenheten
om ljuset, om kärleken
om sanningen om mig själv.

Jag behöver injicera detta så många gånger som det är möjligt,
en injektion som innehåller sanningen om mig.

Gud är Kärlek och därför är jag det också.
Jag är fortfarande som Gud skapade mig
Lär endast ut kärlek, för det är dt du är

Inse detta fullt ut, om bara för ett ögonblick.
Säg det, känn det, var det.

”En enda synd fullkomligt förlåten av en enda Guds lärare kan göra frälsningen fullständig. Kan du förstå detta? Nej; det är meningslöst för alla här. Likväl är det den sista lektionen i vilken enheten återställs. Den går emot allt tänkande i världen, men det gör Himlen också.” M 14.3:7-11