”Min lycka och min funktion är ett.”

Gud ger mig enbart lycka.
Gud har givit mig min funktion.
Därför måste min funktion vara lycka.

Och de är ett eftersom Gud har givit mig båda.

Allt Gud ger är Ett.

Gud skapade mig och definierade den jag är och vad jag gör. Han skapade mig i förståelse, i uppskattning och i kärlek. Han gav mig lycka och den vill jag utsträcka till alla mina bröder.

Egot gav mig bara olycka och galenskap så varför skulle jag vilja ha det? Det har jag redan provat på.

Lycka är min enda funktion, jag är världens ljus, en ljusbärare skapad av Gud för att bära Hans ljus och lysa Hans ljus över hela universum – i alla fall här där jag är.

När jag känner något annan än lycka har jag lyssnat till fel röst och kan utan vidare välja igen.