”Min enda funktion är den Gud gav mig.”

Jag behöver bara erkänna detta med hela mitt hjärta och avstå från allt annat.

Detta är nyckeln till frid och jag behöver tid med Gud varje dag för att påminna mig om detta.

Den Helige Ande skall hjälpa mig att välja rätt, att hela tiden följa min enda funktion. Jag överlämnar mig i Hans händer och låter Honom arbeta genom mig för att lära mig att Han är i mig.

Jag frågar Honom vad jag skall göra nu. Jag väntar i stillhet. Han styr min penna, Han styr mina ben och min tunga. Jag bara är, jag är i den nya tiden som är evig där inga olikheter finns, där allt är ett.