”Världens ljus skänker frid till varje sinne genom min förlåtelse.”
”Jag är det medel som Gud har bestäm för världens frälsning.”

Låt mig komma i kontakt med den makt Gud har givit mig som skänker frid till alla.

Låt mig känna igen att det är jag som är medlet som kan åstadkomma detta.

Låt mig känna den lycka som detta ger mig.

”Den verkliga världen uppnås helt enkelt genom att fullständigt förlåta den gamla, den värld som du ser utan förlåtelse.” T 17.II.5:1

Att hela är att rätta sin varseblivning. Se ingen som sjuk eller skyldig. Se alla som hela och oskyldiga, sträck ut din kärlek.