”Förlåtelse är min funktion som världens ljus.”

Förlåtelsen kommer att återställa min medvetenhet om min osårbarhet och makt som jag har fått av Gud.

Förlåtelsen kommer att ersätta varje tanke i mitt sinne om separation och skillnad.

Låt mig befria världen från mina dömande tankar och återupptäcka den underbara sanningen om mig själv och om alla andra.

”Utan ängslan är sinnet helt välmenande, och eftersom det utsträcker välvilja är det välvilligt.” T 6.III.3:6