”Jag är världens ljus.”

Jag är inte den jag ror jag är.

Jag tror i min stolthet att jag är väl inte så märkvärdig.

I mitt högmod vill jag inte acceptera den jag är.

Jag känner mig inte som världens ljus i mitt självbedrägeri.

Lektionen idag är ett första steg mot att acceptera den jag i sanning är.

Min egentliga funktion är att frälsa världen genom att
skina på den
hjälpa den
älska den utan urskiljning.

Jag lägger framtiden i Guds händer.