”Gud är Kärleken i vilken jag förlåter.”
”Gud är styrkan på vilken jag förlitar mig.”
”Det finns ingenting att frukta.”
”Guds Röst talar till mig hela dagen.”
”Jag stöds av Guds Kärlek.”

I var och en kommer jag att känna igen min käraste Vän.

Det finns inga främlingar i Guds skapelse.

Den Helige Ande i mig ser inga främlingar; endast högt älskade och kärleksfulla vänner. Jag är omsluten av kärlek.

Genom att förlåta skall jag känna igen min oskuld. Genom fullkomlig förlåtelse ser jag bara kärlek i allt och alla. Det är mitt enda syfte – att förlåta.

Jag har en bit kvar att gå, jag har en del hinder att besegra, jag snubblar, jag faller. Jag ber Gud att hjälpa mig upp och lugnt och stadigt vandra vägen hem.