”Gud går med mig vart än jag går.”
!Gud är min styrka. Sant seende är Hans gåva.”
”Gud är min Källa. Jag kan inte se åtskild från Honom.”
”Gud är ljuset i vilket jag ser.”
” Gud är Sinnet med vilket jag tänker.”

I min Gud har jag funnit styrka
I min Herre har jag allt
Han har öppnat för mig en väg
Och bytt min ängslan i jubelsång

Gud finns i mig, Gud finns i dig
Vi lever i Gud, vi rör oss i Gud
Vi finns i Gud
Vi kan inte skilja oss från Gud