”Min helighet omsluter allt jag ser.”
”Min helighet välsignar världen.”
”Det finns ingenting min helighet inte kan göra.”
”Min helighet är min frälsning.”
”Jag är välsignad som Guds Son.”

Med förstående accepterande ögon ser jag en helig värld.
Jag kan i min helighet hela världen.
Alla goda ting är tre brukar man säga – Gud, Guds Son och den Helige Ande.

Detta är den ständiga lektionen – att acceptera att jag är fullständigt oskyldig, att acceptera Soningen för mig själv.

Jag ser mig själv i världen. Guds Son är utan skuld. Vi är alla Guds Son och vi är totalt oskyldiga. Det är vad jag vill se och ingenting annat.

”Du hatar aldrig din broder för hans synder, utan bara för dina egna.” T 31.III.1:5