”Jag är inte offer för den värld jag ser.”
”Jag har hittat på den värld jag ser.”
”Det finns ett annat sätt att se på världen.”
”Jag skulle kunna ha frid i stället för detta.”
”Mitt sinne är del av Guds. Jag är mycket helig.”

Frihet!!

Släpp fångarna loss. Fängelset är en illusion. Dörren är öppen.

Världen är ett klassrum där jag lär mig älska och ta emot den kärlek jag får.

Frid i mitt sinne är den ultimata friheten.

Lycka är ett val jag gör och vi är fria att välja den.