”Jag är fast besluten att se tingen på et annat sätt.”
”Det jag ser är en form av hämnd.”
”Jag kan undkomma den här världen genom att ge upp tankarna på attack.”
”Jag varseblir inte mitt eget bästa.”
”Jag vet inte vad någonting är till för.”

Jag släpper illusionen om mig själv och världen.

Jag vill verkligen se att världen jag ser idag är fylld av frestelser som vill få mig att hämnas genom olika attacker.

Jag vill ge upp detta sätt att se.

Jag kapitulerar.

Jag överlämnar mig i den Helige Andes händer.

Jag har helt enkelt glömt syftet med världen. Låt mig komma ihåg det igen. Helige Ande, hjälp mig att ändra mina tankar så att jag kan se den verkliga världen och dess syfte.

Jag öppnar mig för kärleken, ty det är vad jag är.

”Se kärleksfullt på nuet, för det innehåller de enda ting som för evigt är sanna.” T.13.VI.6:2