”Jag har inga neutrala tankar.”
”Jag ser inga neutrala ting.”
”Jag är inte ensam om att uppleva verkningarna av mitt seende.”
”Jag är inte ensam om att uppleva verkningarna av mina tankar.”
”Jag är fast besluten att se.”

För många år sedan gick jag på många kurser i personlig utveckling där det ofta talades om tankens makt och vi lärde oss affirmationer.

EKIM tar det hela ett steg längre. Här handlar det om att byta tankesystem helt och hållet. Tacka egot för det som varit och byta till att helt och hållet tänka med Gud.

Och mina tankar är inte privata (eller personliga). De påverkar allt och alla, jag delar dem med hela universum. Vilket ansvar jag har, att inte tänka några falska eller osanna tankar. Att inte göra något falskt eller osant. Att tänka och göra mot min nästa vad jag vill att han skall göra mot mig.

Jag åstadkommer detta genom att tillåta att mitt sinne ändras;

”Jag är här enbart för att vara sant hjälpsam.
Jag är här för att företräda Honom Som har sänt mig.
Jag behöver inte bekymra mig om vad jag skall säga eller göra, för Han Som har sänt mig kommer att leda mig.
Jag är nöjd med att vara varhelst Han önskar, då jag vet att Han går dit tillsammans md mig.
Jag kommer att helas då jag låter Honom lära mig att hela.” T 2.V(A).18:2-3