”Mina meningslösa tankar visar mig en meningslös värld.”
Mina verkliga tankar är de tankar jag tänker med Gud.
De är kärleksfulla, enhetliga, fullkomliga och lyckliga.

”Jag är upprörd därför att jag ser en meningslös värld.”
Jag slutar upp med att se med mitt vana sinne.
Väljer i stället att se med mitt verkliga sinne.

”En meningslös värld framkallar rädsla.”
Jag vågar se rädslan i ögonen och jag ser att den inte finns.
Jag har tillit till den verkliga världen.

”Gud skapade inte en meningslös värld.”
Allt har en mening i Gud. Gud finns i mig, jag finns i Gud.

”Mina tankar är bilder jag gjort.”
De är återspeglingar av mina tankar.
När jag tänker med Gud ser jag på allting på ett annat sätt än om jag tänker med mina vansinniga tankar. Jag väljer den värld jag ser genom att välja mina tankar.

”Du har rätt till hela universum; till fullkomlig frid, fullständig befrielse från syndens alla verkningar, och till ett evigt liv, glädjefyllt och fullständigt på alla sätt, såsom Gud bestämde för sin helige Son. Detta är den enda rättvisa som Himlen känner, och allt som den Helige Ande för till jorden.” T 25.VIII.14:1-2