Jag är upprörd därför att jag ser det som inte finns.
Jag ser bara det förgångna
Mitt sinne är upptaget av tankar från det förgångna
Jag ser ingenting som det är nu
Mina tankar betyder ingenting.

Jag är upprörd över ingenting!
Då ser jag något som inte finns!
Och detta ingenting påverkas av att jag är förvirrad.

Nu
Låt mig vara Nu
Se Nu
Leva Nu
Låt mig se kärleken
Låt mig se Kristus

Det finns bara Nu
Allt är detsamma
Allt är likvärdigt
I Nuet finns helheten
I Nuet finns ljuset som vi alla delar och som förenar oss i en enda enhet.