”Repetition”

Ingenting jag ser betyder någonting.
Jag har givit det jag ser all den mening som det har för mig.
Jag förstår ingenting av det jag ser.
Dessa tankar betyder ingenting.
Jag är aldrig upprörd av den anledning jag tror.

Jag är villig att byta ut det jag ser av ”gammal vana” till sant seende.

Jag är villig att byta ut mina invanda tankar mot dem jag tänker med Gud.

”Lär bara ut kärlek, för det är vad du är.”