”Det finns ingenting att frukta.”

Jag kommer ihåg Gud och låter Hans styrka ersätta min svaghet. Jag kommer ihåg att jag redan är vaken.

Jag firar varje dag att jag har allt.
Jag är glad och tacksam.
Jag känner en förändring och låter mig ledas i alla lägen.

Jag låter mig föras in i evigheten.
Släpper alla tankar på tid och rum.
Allting ordnar sig bara jag inte blandar mig i.

”Kärleken hyser inte agg. När jag släpper allt mitt agg kommer jag att veta att jag är fullkomligt trygg.” Lektion 68.6:8-9

Så jag byter ut varje kärlekslös tanke, med andra ord jag rättar den, jag ber den Helige Ande omtolka den.