”Gud är styrkan jag förlitar mig på.”

I mig
djupt inom
finns en styrka
så full av frid
så fullständig
så självklar
den är min
den är vad jag är.