”Gud är Kärleken i vilken jag förlåter.”

Förlåtelse är min enda uppgift i denna världen.

Genom min förlåtelse befriar jag världen från mitt dömande.

Låt mig komma ihåg att förlåtelsen helar alla former av smärta och lidande, ty de gömmer alla en oförsonlig tanke.

Så lär mig att förstå, förlåta och låta vara.

Och låt mig aldrig glömma att Du finns för mig alltid, Du som är Rösten som talar för Gud och som talar om för mig vad jag skall göra. Jag tar ett steg tillbaka och låter Dig leda vägen.