”Gud är ljuset i vilket jag ser.”

Guds ljus finns i mig
detta ljus vill jag nå
jag når det genom att
sjunka in
släppa allt
sjunka förbi

jag har varit där förut
jag känner igen mig
jag fylls av glädje
allt är ett
ett enda fantastiskt ljus

endast det som är kärleksfullt är sant
att dela med andra är Guds sätt att skapa
och därför också mitt

allt mitt förgångna
förutom dess skönhet
är borta
och ingenting
förutom en välsignelse finns kvar.