”Gud är min Källa. Jag kan inte se åtskild från Honom.”

Varseblivningen får sin mening från relationer. Det du varseblir i andra förstärker du i dig själv. Egot är symboler för separationen. Den Helige ande är symboler för frid.

Gud finns i allt jag ser. Jag finns i Gud. Gud finns i mig. Det jag ser är mig själv.

Se den Helige Ande i din broder så ser du Honom i dig själv. Den Helige Ande är Guds svar på egot. Den Helige Andes uppgift är att göra det egot gjort ogjort på egots nivå.

Det är vad varseblivningen gör, den gör ogjort det som aldrig var.

I sig själv har varseblivningen ingen mening, den Helige Ande ger den en mening, så överlämna varseblivningen till Honom för tolkning och följ den. Han är bron från det falska till det sanna.