”Min helighet välsignar världen.”

Jag känner en sådan tacksamhet inför dagens lektion och dess innehåll.

Jag vill ha Guds frid i mitt sinne, det är mitt enda mål.

Jag vill se att du och jag är likvärdiga, lika vackra i vår helighet.

Jag vill se världen genom min helighet.

Jag vill rätta mitt sinne, göra egot ogjort, erkänna mina rädslor och se dem rakt i ögonen.

Jag vill se att egot är ingenting annat än en del av min övertygelse om mig själv.

Jag vill göra mig fri från denna illusion, och i denna befrielse gå samman med mina befriade bröder för att befria våra bröder.