”Det finns ett annat sätt att se på världen.”

Jag har makten att ändra min varseblivning.

Så snart något oroar eller irriterar mig kan jag ändra mina tankar.

Varför vänta, jag skall inte vara rädd för att ändra mina tankar.

Dömande och kärlek är motsatser.

Från dömande kommer världens sorger.

Från kärlek kommer Guds egen frid.

Jag ”kollar” in mina tankar
så många förut fattade meningar
som hänger kvar
varför?
kanske av stolthet
jag sväljer stoltheten
jag vill hellre vara lycklig än ha rätt.