”Jag har hittat på den värld jag ser.”

Jag kan ge upp den lika lätt som jag gjorde den. Är det inte fantastiskt!

Det jag ser utanför mig och innanför är båda inbillningar, bilder jag gjort som jag kan ändra när som helst.

”Har du inte undrat över hurudan världen verkligen är; hur den skulle se ut genom lyckliga ögon? Den värld du ser är endast en dom över dig själv. Den finns överhuvudtaget inte. Likväl uttalar ditt dömande av den en dom över den, rättfärdigar den och gör den verklig. Sådan är den värld du ser, en dom över dig själv, och avkunnad av dig själv.” T 20.III.5:1-5

”Vad skulle hända om du förstod att den här världen är en hallucination? Vad skulle hända om du verkligen förstod att du har hittat på den.” T 20.VIII.7:3-4