”Gud är i allt jag ser eftersom Gud är i mitt sinne.”

Projektion ger upphov till varseblivning, och du kan inte se bortom den! Hur du reagerar på din varseblivning bestämmer du själv, eftersom ditt sinne avgör din varseblivning.

Dagens lektion är egentligen en så kallad positiv projektion. Jag tänker att Gud är i allt jag ser eftersom Gud är i mitt sinne. Jag projicerar denna tanke och varseblir Gud överallt.

Denna världen, denna kropp, detta ego finns egentligen inte. Jesus Kristus blev en gång frestad att tro på kroppen, på egot, på världen. På grund av detta erbjuder han sig att ta hand om min kropp, mitt ego så att jag inte behöver bekymra mig över dem utan lära mig hur obetydliga de är.

Anden är bortom, kroppen, egot, världen. Gud är i anden – Gud är i allting, de räcker för mig att varsebli detta.