”Gud är i allt jag ser.”

”Gud finns överallt fast Han inte syns”
är en sång vi sjöng i söndagsskolan och vi älskade att sjunga den, barnen och jag.

”Han finns i mina händer, (klapp, klapp, klapp)
Han finns i mina fötter (stamp, stamp, stamp)
Han finns i mitt hjärta (dunk, dunk, dunk)
Han finns i hela mig”

Sant seende – vision – visar mig att Gud finns i allting.

Med mitt ”vanliga” seende ser jag ingenting som betyder någonting på det sätt jag ser.
Det gör mig blind.

Grunden för det sanna seendet är att allting delar Guds syfte. Jag lyfter blicken bortom, ser med kärlek, uppskattning och ett öppet sinne och känner i mitt hjärta att allting är ett i Gud. Jag förstår inte men ber Gud om hjälp.