”Mer än någonting annat vill jag se tingen på ett annat sätt.”

Det ljus jag ser i separata ting är samma ljus som finns i dem alla.

Jag släpper mina förut fattade meningar
och ser på ett annat sätt
jag öppnar mitt sinne
och låter tingen tala till mig
jag ber att få se syftet som Gud har givit tingen
syftet som allting delar med hela Universum.

Jag ser på min anteckningsbok på ett annat sätt,
med ett öppet kärleksfullt sinne
den har något oändligt vackert att visa mig
och den är full av lycka och hopp.

Allting är en del av mig
när jag ser på allting med ett öppet kärleksfullt sinne
ser jag Himlens ljus
och detta ljus knyter ihop allting i Gud.

”Det finns ingenting runt omkring dig som inte är del av dig. Se kärleksfullt på det, och se Himlens ljus i det. På så sätt kommer du att förstå allt som är dig givet. I vänlig förlåtelse kommer världen att gnistra och lysa, och allt som du tyckte en gång var syndigt kommer nu att omtolkas som del av Himlen. Så härligt det är att vandra ren och förlossad och lycklig, genom en värld i bittert behov av den förlossning som din oskuld skänker den! Vad kan du sätta mer värde på än detta? För här finns din frälsning och din frihet. Och den måste vara fullständig om du skall känna igen den.” T 23.In6:1-8