”Mer än någonting annat vill jag se.”

Sant seende kostar ingenting, det endast välsignar.

Sant seende är inte varseblivning.

Varseblivningen är dömande till sin natur. Den är en ständig process av att acceptera och förkasta, att organisera och omorganisera, att skifta och ändra. Den utvärderar allting.

Jag förstår att min varseblivning måste ändras så att jag blir en lycklig elev som varseblir allting med glädje och kärlek. Detta sker varsamt och sakta helt enligt mitt eget bästa. Jag bara följer den Helige Ande som vet mitt bästa och säger till mig själv ”mer än någonting annat vill jag se, vision kostar ingenting, den kan bara välsigna”. Och jag vet i mitt hjärta att det är så.