”Mina tankar på attack attackerar min osårbarhet.”

Det som har verkningar genom mig måste ha verkningar på mig! Sårbarhet eller osårbarhet är resultatet av mina tankar. Jag missbrukar denna lag när jag tror att jag kan attackera eller attackeras.

Gud skapade dig och mig som Sin Son, kärleksfull och fullkomlig och för att vi skall sträcka ut den kärlek och fullkomlighet vi har fått.

Jag ser idag att ingenting är utanför mig. Tiden är bara ett medel för att återvinna evigheten. Mitt heliga sinne fastställer allt som händer mig.

Hur jag reagerar på det jag varseblir bestämmer jag själv, eftersom mitt sinne (rättsinne eller felsinne, heligt eller oheligt) avgör min varseblivning av det.

”Du är ett enda Själv, fullständig och helad och hel, med makt att lyfta mörkrets slöja från världen, så att det kan lära världen sanningen om dig.”