”Jag varseblir inte mitt eget bästa.”

Denna lektion syftar till att öppna våra sinnen för möjligheten att vi inte vet vad som är bäst för oss och att vi kanske behöver assistans.

Jag vet att min varseblivning inte är att lita på!

Jag ställer krav som inte har med situationen att göra.

Mina mål är motstridiga.

Jag har inte ett enhetligt resultat i mitt sinne.

Jag blir besviken när jag ser hur det hela utvecklar sig jämfört md hur jag har tänkt mig.

Jag ber den Helige Ande om hjälp,
jag följer en som vet mitt bästa.
Jag behöver inte göra något mer.