”Det jag ser är en form av hämnd.”

Jag ser det jag tror finns där, och jag tror att det finns där eftersom jag vill att det skall finnas där.

Hur kan jag vilja se något jag inte vill se???

Jag lurar mig själv. Jag lurar mig själv att tro att det inte är jag som tänker och ser det jag inte vill se. Det är någon annan som tänker detta, jag lägger ansvaret på någon annan och tycker att det är ok att hata denna någon, att attackera, att döma ……..

Jag ber den Helige Ande att befria mig från mina attackerande tankar, mina dömande tankar, mina jämförande tankar, ja alla tankar som visar mig något som jag inte vill se.

Mer än någonting annat vill jag se sanningen, kärleken, fullkomligheten……

Den Helige Ande lär mig att det finns inget helvete. Helvetet är bara det som egot har gjort nuet till.