”Jag är fast besluten att se.”

Tankens makt! Den är enorm.

Det är min uppgift som mirakelarbetare – att bevaka mina tankar. Jag säger till mig själv: ”Tänk bara det du i sanning vill”.

Jag vill vara lycklig, jag vill ha frid och jag vill frälsas från alla mina galna tankar.

”Frälsningen är återfödelsen av tanken att ingen kan förlora för att någon annan skall vinna.”

”Mirakler uppstår ur ett mirakulöst sinnestillstånd, eller ur ett tillstånd av att vara redo för mirakler.” Princip nr 43