”Jag är inte ensam om att uppleva verkningarna av mina tankar.”

Jag får inte avskräckas av det ansvar jag har utan verkligen vakta mina tankar och förstå att de påverkar andra. Det finns inga privata tankar!

Allting sker på en gång även om tanken kommer först. Mina tankar påverkar. Jag kan önska frid i alla sinnen, jag kan önska alla glädje och kärlek och Guds välsignelse.

När detta går upp för mig är jag försiktig med vad jag tänker.

”Mirakel är exempel på rätt tänkande, och anpassar din varseblivning efter sanningen så som Gud skapade den.” Princip nr 36