”Jag är inte ensam om att uppleva verkningarna av mitt seende.”

Jag öppnar mitt sinne för kärlek. Jag vet att mina tankar påverkar alla i hela världen. Jag är ansvarig för det jag tänker. Alla våra sinnen är förenade.

”Ett mirakel går aldrig förlorat. Det kan beröra många människor som du inte ens har mött, och leda till förändringar som du inte kunnat drömma om i situationer som du inte ens är medveten om.” Princip nr 45

”En sjuk person varseblir sig själv som skild från Gud. Vill du se honom som skild från dig? Det är din uppgift att hela den känsla av separation som har gjort honom sjuk. Det han tror om sig själv är inte sant, och det är din funktion att förstå detta åt honom. Det är din förlåtelse som måste visa honom detta. Att hela är mycket enkelt.” M 22.6:5-10