”Jag ser inga neutrala ting.”

Jag ser det jag tänker. Tanken kommer först.

”Oberoende av vad du kanske tror, ser du ingenting som är verkligt levande eller verkligt glädjefyllt. Detta beror på att du fortfarande ännu inte är medveten om någon tanke som är verkligt sann, och därför verkligt lycklig.”

Tuff läsning!

Jag ser med min kropps ögon och ser på andra kroppar. Kroppen är helt neutral men jag ser den inte så. Kroppen är varken eller, den kan inte dö för den har aldrig levat.

Jesus, Kristus – Du uppmanar mig att ”innan du väljer att göra någonting, fråga mig om ditt val överensstämmer med mitt.” Låt mig inte glömma denna uppmaning. Lär mig att alla val skall göras med kärlek. Lär mig att det finns inga overksamma tankar, de leder alla till form på någon nivå.

Hjälp mig att rätta mina vansinniga tankar som mynnar i vansinnigt beteende. Hjälp mig att tänka med mitt rätta sinne, med anden och att tänka förbi all min rädsla.

”Vad är världen annat än ett litet gap som ser ut att slita evigheten itu, och bryta sönder den i dagar, månader och år? Och vad är du som lever i världen annat än en bild av Guds Son i sönderbrutna bitar, var och en dold i en separat och obestämd lerklump.” T28.III.7:4-5